info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

News

Catus AG News

Catus AG přichází se správou majetku do Čech

Správa majetku, jako královská cesta investic, se stává zajímavou pro stále větší okruh lidí. Absence modelu nezávislé správy finančního majetku vedla ke zrodu nápadu, nabídnout tuto službu také v Česku.

Zdeněk Ďuriš ihned po vstupu České republiky du EU začal cíleně hledat spolupráci s firmou v sousedním Německu. Po relativně krátkém čase jednání o možném modelu spolupráce se ukázala jako nejlepší volba tentkrát ještě poměrně malá, ale samostatná akciová společnost Catus AG. Vedená přímo majiteli a současně představenstvem akciové společnosti panem Ernstem Rudolfem a panem Manfredem Wieglem, dávala záruku potřebné flexibility, rychlé orientace a také disponovala potřebnou vizí k otevření nových obchodních polí v dynamicky rostoucích regionech východní Evropy.

Dohodnutý model se časem ukázal jako úspěšný a českými investory velmi akceptovaný. Po dvou počátečních letech budování klientského kmene se akceleroval růst objemu spravovaných klientských prostředků, který vedl až k rozhodnutí otevření pobočky v Ostravě. Zejména poslední dva roky se německo-česká spolupráce rozvinula v plném rozsahu služeb, což se pozitivně odráží v růstu počtu mandátů i objemu spravovaných prostředků.

Úspory klientů jsou uloženy na zákaznických kontech u DAB-banky, dceřinné společnosti Hypovereinsbank, kde jsou pod ochranným bankovním dohledem. Catus AG jako správce majetku podléhá přísným evropským směrnicím a ručí za dodržení smluvně stanovené investiční strategie klienta.

Konkurence mezi bankovně nezávislými správci majetku jako je Catus AG není v ČR stále ještě tak silná jako v Německu. Zdeněk Ďuriš, Ernst Rudolf a Manfred Wiegel rozpoznali tuto příležitost jako jedni z prvních.