info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

Impressum

CATUS AG
Am Kümmerling 24-26
D-55294 Bodenheim

Telefon: + 49 6135 931 239
Telefax: + 49 6135 950 016

E-Mail: info@catus-ag.de

Právní forma: akciová společnost

Osoby oprávněné zastupovat společnost (představenstvo a.s.): Ernst Rudolf

Předseda dozorčí rady: Horst Farr, Würzburg

Sídlo firmy: Bodenheim
Obchodní registr: Amtsgericht Mainz
Registrační číslo: HRB 43612

DIČ: § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 211630012

Příslušné orgány dozoru:
CATUS AG Vermögensverwaltung jako instituce poskytující finanční služby je registrována a podléhá dozoru Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) podle § 1 Ods. 1 a 2 písm.1 až 3 KWG a jakožto zahraniční osoba z EU oprávněná poskytovat IS v ČR je dozorována Komisí pro cenné papíry v Praze.

Revizor 2016:
Jörg Unützer, Wirtschaftsprüfer

Údaje podle vyhlášky o odměňování: Všichni zaměstnanci jsou zaměstnáni na základě jejich fixní mzdy. Odměny vztahující se na úspěch se zaměstnancům nevyplácí. Žádný zaměstnanec si nemůže dovolit vysoké riskování. Pokud mají být zaměstnanci odměněni, rozhoduje o výši vyplacené odměny vedení společnosti s ohledem na výši zisku a poměr k fixnímu platu zaměstnance. V obchodním roce 2016 nebyly vyplaceny žádné odměny zaměstnancům. Výše mezd obnášela v roce 2016 142 tisíc Eur (včetně podílu zaměstnavatele na sociálním pojištění).


VuV-Ombudsstelle

Asociace nezávislých správců finančního majetku Německa (VuV) zřídila podle pravidel uvedených ve směrnici EU číslo 2013/EU ze dne 21.5.2013 místo mimosoudního vyrovnání. Toto místo má umožnit vyřešit spory mezi spotřebiteli a členy Asociace v souvislosti s obchody ve smyslu poskytování finančních služeb mimosoudním vyrovnáním.

CATUS AG je členem této Asociace a tím se připojuje k tomuto místu.

Pro případ, že některá stížnost nemohla být vyřešena,otevírá se klientovi možnost zatelefonovat místu mimosoudního vyrovnání. Proces mimosoudního vyrovnání je pro žadatele bezplatný.

Adresa Ombudsmana:Logo_VuV_Ombudsstelle

Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main

Další informace k VuV místu mimosoudního vyrovnání (oznámení údajů, procesní nařízení, žádost) obdržíte na internetové stránce: http://vuv-ombudsstelle.de


Ručení:

Přes důkladnou kontrolu obsahu nepřebíráme odpovědnost za obsah externích webových stránek. Za obsah propojených stránek jsou zodpovědni výhradně jejich provozovatelé.


Ochrana osobních dat:

Nakládání s osobními daty

Osobní data jsou vyžadována jen pro potřeby našeho kontaktního formuláře a jejich sdělení je dobrovolné. Tato data jsou použita jen pro potřebu zpracování Vašeho dotazu.

Využití a poskytování dat třetím osobám

Data použitá v kontaktním formuláři budou bez Vašeho svolení použita výlučně ke zpracování Vašeho dotazu. Nad rámec tohoto mohou být data využita pro účely reklamy a výzkumu trhu jen s Vašim výslovným souhlasem.

Právo na informaci, změnu a výmaz osobních dat

Dle platných zákonů máte právo se dotázat, která Vaše osobní data jsou u nás uložena. Kromě toho máte vždy právo Váš souhlas k užití dat úplně nebo částečně odvolat. V tom případě budou předmětná data vymazána za předpokladu, že tímto neporušíme zákonnou úpravu.