info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

News

Catus AG News

Investiční strategie v dluhové krizi

Již několik týdnů dominuje denním zpravodajstvím téma dluhové krize eurozóny a snahy o záchranu společné měny. Politické události mají samozřejmě důsledky pro vývoj investičních portfolií. Představenstvo společnosti CATUS AG Ernst Rudolf a Manfred Wiegel nastavili svá očekávání na alternativní scénaře možného vývoje na kapitálových trzích.

„Dlužno řící, že bohužel investiční strategie, které byly považovány více než 50 let za absolutně jisté, mimo jiné státní dluhopisy, ztratily kompletně svůj nymbus.“,uvádí Ernst Rudolf .„Domluvené krácení řeckého dluhu ukazuje, že i totální ztráta je myslitelná a státy mohou v dnešní době zbankrotovat.“

Pravděpodobnost ztráty peněz nelze vyloučit dokonce ani u finančních produktů dříve pokladaných za absolutní jistotu, jako vkladní knížka nebo termínovaný bankovní vklad. Konečně za vše se platí penězi občanů.

Ze zemí ohrožených bankrotem se mohou vyvinout mohutné problémy

„Aktuálně odhadovaná potřeba nových kreditů Řecka počítá s reformními kroky vlády a oživením ekonomiky“, uvádí Manfred Wiegel. „To ovšem vůbec není jisté. Pokud se konjuktura nedostaví, burzy se propadnou, pak se krize těchto zemí ještě prohloubí, neboť daňové příjmy nedosáhnou odhadované výše. Do problémů se mohou dostat také Portugalsko, Itálie a Španělsko.“

Čím více se burzy propadnou, tím vyšší je pravděpodobnost nesplácení státních dluhopisů. ECB by byla nucena nakupovat cenné papíry špatné bonity. Na pořad dne by přišel opět tisk peněz bez krytí reálnými hodnotami. Další státy by pak nebyly schopny dostát svým závazkům a další bankroty nevyhnutné. Tomu by pak nemohlo vzdorovat ani Německo, přebírající záruky za zbylé země.

Nejlepší řešení – investovat do věcných aktiv

„ Ze současné situace jsme vyvodili důsledky pro naši investiční politiku“, uklidňuje Ernst Rudolf. „V propadech trhu jsme cíleně posílily akciové pozice a toto budeme činit i nadále. Akcie jakožto podíly na konkrétním majetku firem dokáží přežít silnou inflaci i měnové reformy, jak již se v historii několikrát ukázalo.“

Struktura dluhopisových aktiv se omezuje stále více pouze na státní a podnikové dluhopisy velmi dobré bonity a v omezené míře na dluhopisy zemí Emerging Markets.

Nově definovat jistotu

V důsledku zvýšeného podílu akcií v portfoliích a stupňující se nervozity na trzích lze očekávat sice větší kolísání, ale celkově vyšší jistotu pro majetek investorů. Smysluplné vybudovaní pozic ve vzácných kovech (zlato a stříbro) doplňuje tuto strategii.

„Volatilita versus jistota – zdánlivý protiklad se v této krizi mění v soulad“, je si jist Ernst Rudolf. „Dnes říkám svým klientům: „Musíte se smířit s kolísáním, aby jste vůbec mohli stát na jisté straně!“