info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

News

Catus AG News

Rizikový management Catus AG funguje

Nepříznivé události v Japonsku v březnu tohoto roku měly celosvětově negativní dopad na finanční trhy. Situace ve Fukušimě byla velmi složitá, neboť nikdo nedokázal odhadnout možné důsledky. Den po katastrofálním víkendu pánové Ernst Rudolf a Manfred Wiegel okamžitě jednali.

‚V kontextu rizikového managementu jsme okamžitě zajistili všechny akciové pozice v našich fondech.‘, informuje předseda Catus AG Manfred Wiegel. ‚Vše se odehrálo v pondělí 14. března 2011, ještě před otevřením burzy. Nakoupili jsme DAX-Future-Short pozice, které v případě klesajících akciových indexů stoupají a tímto způsobem mohou vyrovnat ztráty hodnot akcií.‘
Předseda Catus AG Ernst Rudolf doplňuje: ‚Když se po několika dnech situace uvolnila, prodali jsme první zabezpečení a po dvou týdnech jsme kompletně vystoupili. Toto zabezpečení plně splnilo svůj úkol, protože hodnota fondů zůstala stabilní.‘

Černé labutě se vyskytují zřídka, ale …

Pro kapitálové trhy je pojem „černá labuť‘ metaforou pro něco neočekávaného, vlastně nemyslitelného, něco, co se nedá ovládat. Tento pojem je srovnatelný například s přírodní katastrofou, politickými převraty, gigantickými ekologickými nehodami apod. Manažeři musí být v každém případě vyzbrojeni nouzovým plánem.

Rizikový management – neboli plán, jak se zachovat v situacích, kdy nastane „černá labuť“ vyžaduje:

‚Minimalizovat kolísání portfolií a ohraničit ztráty- to je základem rizikového managementu‘, vysvětluje Ernst Rudolf. ‚Přitom uplatňujeme naše Know-how a zkušenosti jiných fondových manažerů.‘ Nouzový plán pro neočekávané události tvoří ostatní opatření jak ve smyslu ochrany majetku obeplout bouře.
‚Náš nouzový plán pro tuto situaci vyšel a vývoj našich fondů v podmínkách událostí ve Fukušimě ukázal, že náš rizikový management funguje‘, konstatuje Manfred Wiegel.