info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

News

Catus AG News

Seminář Catus AG na téma „Trojitá investiční strategie“

Ve dnech 3.-4. února 2011 se konal uprostřed chráněné krajinné oblasti Bavorský les v konferenčním hotelu Wutzschleife výroční strategický seminář akciové společnosti Catus AG. Během těchto dnů byla prezentována nová investiční koncepce.

Místo setkání bylo záměrně zvoleno téměř přesně v průsečíku na půli cesty mezi všemi pobočkami Catus AG-Bodenheimem bei Mainz, Norimberkem a Ostravou.

Tématickým těžištěm této dvoudenní akce bylo představení nové investiční strategie společnosti Catus AG, kterou předseda představenstva Ernst Rudolf uvedl slovy: „Naše nová strategie je orientována výhradně na potřeby klienta a výrazně se liší od toho, co bylo v posledních 50 letech provozováno bankami v oblasti správy finančního majetku.“

Jádrem „trojité investiční strategie“ je rozdělení finančního portfolia mandanta na tři části. Investiční strategii první části portfolia lze trefně charakterizovat jako „nízce kolísající část zaměřená na uchování reálné hodnoty při relativně krátkém časovém horizontu investice.“ Ve druhé části portolia jde o smysluplný kompromis mezi přiměřeným zhodnocením a ještě akceptovatelném kolísaní hodnoty investice ve střednědobém časovém horizontu. Zatímco třetí část portfolia je určena pro dlouhodobou výstavbu majetku s cílem dosáhnout vysokých renditů. Zde je nutné smířit se s požadovaným časovým horizontem alespoň 6 let a relativně vyšším kolísaním hodnoty investice.

Předpokladem úspěšného uplatnění této trojité investiční strategie je aktivní řízení, permanentní prověřování jednotlivých pozic investičního portfolia a jejich přizpůsobení aktuální tržní situaci týmem manažerů Catus AG. Aktivním managementem a rozdělením portfolia na tři různé části s různými časovými horizonty je zaručen vyvážený poměr mezi šancí a rizikem celkového investičního porfolia klienta.