info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

News

Catus AG News

Tak chrání Catus AG své klienty před inflací

Po mnoho let platily státní dluhopisy jako jistá investice. S tím je konec! S vypuknutím dluhové krize již nelze vyloučit ani státní bankroty. K tomu přičtěme, že investor investující do dluhopisů jistého státu trpí negativními reálnými úroky. Při takovém úročení požírá inflace reálnou hodnotu majetku. Podle protagonistů CATUS AG Ernsta Rudolfa a Manfreda Wiegela však existují prostředky a cesty, jak se z takové situace co nejlépe dostat.

Od jistého času mají politická rozhodnutí značný vliv na finanční trhy. Centrální banky zásadně mění svými nákupy státních dluhopisů zadlužených států pravidla fungování trhů. Čím více peněz je v oběhu, tím vyšší inflace. Čím vyšší inflace, tím vyšší vyvlastnění spořitelů.

Čas pro správná rozhodnutí

Kdysi bezrizikové investice ztrácejí svůj nimbus. „Jinak řečeno, už neexistuje žádná bezriziková investiční aktiva.“ Říká člen představenstva Catus AG Ernst Rudolf. „Investoři se musí rozhodnout mezi rizikem ztráty kupní síly nebo rizikem kolísání investice. Je tedy zřejmé, že jistota zůstane zachována jen potud, pokud investor akceptuje kolísání.“

Vedle státních dluhopisů jsou na tom podobně i další investiční nástroje, které dlouhá léta platila za jisté, například spořící konta, životní a penzijní pojištění. Tato přinášejí v k této krizi sotva nějaké úročení. Stejně tak zde dochází ke ztrátě kupní síly, pokud je reálná inflace vyšší než úročení vložených prostředků.

Kolísáním k větší jistotě

„Už i ten investor, který chce „pouze“ uchovat kupní sílu kapitálu, musí akceptovat kolísání své investice.“ říká člen představenstva CATUS AG Manfred Wiegel. „Proti plíživému vyvlastnění kapitálu inflací volíme v naší strategii takové investice, které navzdory přechodnému kolísání uchovají v dlouhodobém horizontu hodnotu majetku a za příznivé konstelace dokonce kapitál zhodnotí.“

„Mnoho investorů má před slovem kolísání příliš velký respekt,“ doplňuje Ernst Rudolf. „Neberou však v úvahu fakt, že kolísání platí i směrem nahoru a rozhodující je výsledek v delším časovém horizontu.“

Investice do věcných aktiv je receptem pro dnešek i budoucnost

V těchto pohnutých dobách zažívají věcná aktiva svou renesanci. Stoupající množství peněz v oběhu zatraktivňuje substanční aktiva. Podíly na kvalitních podnicích (akcie), vzácné kovy ve fyzické podobě, suroviny a nemovitosti se stávají neodmyslitelnou součástí majetkového portfolia. Samozřejmě jsou i tato aktiva vystavena kolísání na trzích, ale jejich výhody oproti pevně úročeným papírům jsou tak vysoké, že toto kolísaní se akceptuje snáze.

S portfoliem Catus AG jste na jisté straně

„Dluhopisy bonitních států z čistě právního pohledu platí stále za jistá aktiva, ale krizí způsobený vývoj vyžaduje silně diferencovaný přístup,“ tvrdí Manfred Wiegel. „V našich portfoliích jsme proto posílili defenzivní pozice nákupem podnikových dluhopisů a nemovitostních aktiv, přičemž dbáme na vysokou diversifikaci.“

V každé rizikové portfoliové struktuře je rovněž nezbytný určitý podíl akcií. Dokonce naše defenzivní portfolia obsahují malou část akcií, neboť tato představují pro nás důležité substanční aktivum.

Stejně jako při výběru akcií dbá CATUS AG na kvalitu a širokou diversifikaci při výběru vzácných kovů, surovin i nemovitostních prvků portfolií. „V podstatě se jedná o osobní nastavení,“ usmívá se Ernst Rudolf. „ Ten, kdo se naučí cenit si věcných a substančních aktiv, bude snad poprvé v životě sledovat kolísání investice s uspokojením.“