info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

News

Catus AG News

ViaVerde – nové portfolio Catus AG investující do akcíí společností udržitelného růstu

Mnoha lidem již dnes nestačí jednoduše svou investici pouze zhodnotit. Místo toho chtějí smysluplně investovat – do společností, které jsou ekologicky nezávadné, splňují vysoká etická a morální kriteria a přinášejí užitek celému společenství. Pro tyto investory připravila CATUS AG inovativní a svého druhu jedinečnou nabídku.

ViaVerde je aktivně řízené investiční portfolio, které se skládá pouze z aktiv patřících do kategorie tzv. udržitelného růstu.

„Investovat do společností udržitelného růstu znamená ovlivňovat firmy, koncerny, branže a státy směrem k ochraně životního prostředí a k ochraně lidstva. Měli bychom se opět vrátit k zodpovědnosti vůči následujícím generacím a zanechat jim zemi v lepším stavu, než jsme ji od našich předků převzali my.“

Ernst Rudolf, Představenstva Catus AG

Udžitelný růst není pouze visačka

Toto téma začíná být populární, o tom není sporu. Ne vždy však je vevnitř to, co stojí psáno zvenčí. Podstatné jsou tři komponenty:

  • Ekologická udržitelnost
  • Ekonomická udržitelnost
  • Sociální udržitelnost

Udržitelný růst, nepředstavují pouze solární kolektory a tepelná čerpadla, ale celé duchovní nastavení společnosti směrem k zodpovědnosti.
Udržitelný růst znamená podporu těm, kteří vyrábí nekořistnickým způsobem, jedná se tedy o celé spektrum ekonomicky, ekoligicky i sociálně udržitelného rozvoje, sloužícího společnosti jako celku.

Jak nalézá CATUS AG nejlepší investice z kategorie udržitelného růstu

Manažeři portfolia Ernst Rudolf a Manfred Wiegel řídí toto portfolio aktivně. Podle tržních podmínek přijímají investiční rozhodnutí a kontinuálně přizpůsobují porfolio dění na trzích. Přitom vyhledávají akcie společnosti, které jsou dnes nebo se v budoucnu stanou perlami ve svých oborech.

„Dříve než přijmeme do portfolia cílový fond, analyzujeme investiční cíle, strategii fondu, manažerský styl a způsob řízení rizik. Přitom dbáme na to, aby se neinvestovalo do společností škodícím svým obchodním modelem a stylem. Cílený investment musí představovat přidanou hodnotu pro celou společnost. Mohou to být inovativní materiály vyráběné z obnovitelných zdrojů, pokud dopomohou klíčovým odvětvím k inovativnímu posunu a vyřeší problem vytěžitelnosti zdrojů.“

Ernst Rudolf, Představenstva Catus AG

Elitní liga manažerů v jednom portfoliu

Investice do fondů je v podstatě expertíza práce fondových manažerů. Vysoce kvalifikovaní fondoví poradci a manažeři se starají o to, aby do fondu byly přijaty pouze akcie společností skutečně splňující přísná kritéria udržitelného růstu. Catus AG vybírá do Manesta pouze ty nejlepší. Zde patří prvotřídní adresy jako Prime Values Income, řízený Rémy Schranerem a Wernerem Lüscherem ze švýcarské Hauck & Aufhäuser AG, Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds, úspěšně řízený Gabrielem Grewem, nebo Pictet Water P, za jehož management je zodpovědný Philippe Rohner se svým týmem. Všechny fondy získaly v minulosti za svou práci řadu ocenění a špičkových hodnocení.

Správa portfolia udržitelného růstu podle principu 3 x 4

Tři investorské skupiny, čtyři rizikové třídy
Základní myšlenkou Ernsta Rudolfa a Manfreda Wiegela: veškeré v úvahu přicházející investmenty rozdělují do tří skupin:

  1. Nízce kolísavý investment
  2. Mírně kolísavý investment
  3. Intenzivně kolísavý investment

Pro klidný spánek existuje porfolio ViaVerde ve čtyřech různých rizikových třídách:

  1. Riziková třída 1: E-Portfolio (příjmově orientované)
  2. Riziková třída 2: S-Porfolio (substančně orientované)
  3. Riziková třída 3: C-Porfolio (orientované na šace akciového trhu)
  4. Riziková třída 4: P-Portfolio (performančně orientované)

Tato čtyři ViaVerde portfolia se tedy skládájí z různých podílů výše uvedených tří investičních skupin a nabízí tak každému investorovi možnost profitovat z nového trendu s přihlédnutím k míře osobního akceptovatelného rizika.